Exalt Networks tjänster

opciones binarias estrategia triangulos Exalt Network är en systemintegratör som erbjuder bl.a. design, projektering, installation och funktionsavtal för drift och underhåll av nätverk hos företag, kommuner, Stadsnät, regionalnät, Landsting och organisationer. Vi arbetar med kommunikations- och säkerhetslösningar, det vill säga switching, routing, brandväggar, nätövervakning, etc. Våra tjänster utgår från kundens behov, och vi arbetar tillsammans för att hitta den optimala lösningen ur flera olika perspektiv.

binary options trading tutorial Vi erbjuder nätverkprodukter från våra samarbetspartners Cisco, HP och Juniper.

köp Viagra snabb leverans Några exempel på våra tjänster:

  • Trådlöst nätverk

    WLAN Survey genomförs i ett första skede för att undersöka förutsättningar för en robust installation av ett trådlöst nätverk. Resultatet av en Survey är en rapport som ligger till grund för nästa steg: installationen av det trådlösa nätverket. Accesspunkterna monteras enligt underlaget från Surveyen. Därefter driftsätts nätverket och justeras för att fungera optimalt.

  • Funktionsavtal

    Genom ett funktionsavtal får vi förtroendet att upprätthålla god funktionalitet på kundens nätverk. Vi arbetar förebyggande för att minimera risker och för att i god tid kunna vidta åtgärder för att undvika problem i nätverket. I funktionsavtalet ingår det som krävs för att nätverket ska fungera i den dagliga miljön, samt åtgärdsplaner i händelse av fel, både under kontorstid samt under kvällar, nätter och helger om behovet av 24/7-drift finns.

  • Nätövervakning NOC 24/7/365

    Vi övervakar våra kunders nätverk i vår NOC (Network Operations Center) dygnet runt, årets alla dagar. Genom övervakningen får vi information om både akuta händelser och trendförändringar som kräver planerade åtgårder för att undvika framtida problem. Tekniker finns tillgänglig dygnet runt och agerar enligt åtgärdsinstruktioner för olika typer av händelser.