page contents

Om Exalt

"Vi på Exalt är experter inom datakommunikation och möjliggör säkra affärer för dig som kund. Genom att fokusera på våra värden, kunder och att utvecklas med våra medarbetare bygger vi företaget och samarbetspartnern Exalt."

EXALT HAR TRE AFFÄRSOMRÅDEN

 • Strukturerade fastighetsnät – Experter inom installation, analys och felsökning av fiber och kopparnät
   

 • Nätverksteknik och säkerhet - Experter inom säker datakommunikation
   

 • Transmissionsteknik- Experter på xWDM/IP installationer I Backbone-nät 

Som har hjälpt kunder sedan 2005 exempelvis Sundbybergs Stadsnät, Tele2, Telenor, Huawei, Tele2 Arena, SEB, Excanto, DXC (f.d. Hewlett Packard Enterprise), Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren, Coor Service Management och Ericsson är ett urval av kunder.

 

VI JOBBAR MED DIG

VISION

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa Datakommunikations experter. Genom att utvecklas med våra medarbetare och kunder bygger vi företaget Exalt. Exalt andan är hjärtat i vårt bolag.

EXALT ANDAN

I en marknad där många företag erbjuder liknande tjänster är med- arbetarna en kritisk faktor. Vid sidan om medarbetarnas specialist- kompetens är Exalt-andan kärnan i bolaget och en av företagets viktigaste framgångsfaktorer. Den kan beskrivas som ”En för alla – alla för en”, där prestigelöshet och en pragmatisk syn på att lösa kund- ens behov står i centrum och där alla förväntas – och vill – hjälpa till för att vid varje tillfälle leverera det som utlovats inom rätt tid och till överenskommet pris. Stor vikt läggs på att samtliga medarbetare ska trivas, utvecklas och känna delaktighet i företagets framgång, vilket har resulterat i att personalomsättningen är mycket låg

VÄRDE

AFFÄRSVÄRDE

Bra pris - genom vårt val att välja rätt leverantörer och ha rätt partner status som ger oss högre rabatt. Kunskap om vem vi ska samarbeta med och vilka produkter som är tillförlitliga. Även tekniken om hur produkterna samverkar spelar in på totalen.

 

 • Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina kostnader både gällande inköp men även gällande drift som står för mer än 80% av total kostnaden

 

 • Vi finns nära dig. I och med att vi har mobila enheter och en egen drifts central kan vi erbjuda snabbare bättre service.

 • Om vi övervakar och hanterar erat datanät höjer vi tillgängligheten av nätet samtidigt som ni kan fokusera era resurser på prioriterade projekt. Vi tror att den bekvämligheten tilltalar många.

 

 • Vi kan erbjuda standardiserade lösningar eller helt specialanpassade efter erat behov.

 

HÅLLBART TÄNKANDE

 • Vårt ekonomiska ansvar baseras på hållbar utveckling och tillväxt utan att göra avkall på vår affärsetik. ISO9001

 • Följa gällande miljölagstiftning och sträva efter att tillmötesgå miljökrav från såväl kunder som samhället i övrigt. ISO14001

 • Välj hårdvara från vårt fokussortiment. Produkterna har hög tillgänglighet med en lång livstid och aviserade produktbyten. Vid förkonfiguration kan vi ställa in strömsparläge och anpassa hårdvaran till slutanvändarens behov.
   

Kontakt

Hallonbergsplan 5

174 52 Sundbyberg

Hitta hit (karta)

Telefon: +46 8 706 76 50
E-mail: info@exalt.se

Skicka meddelande