page contents

Om Exalt

VI ÄR EXPERTER PÅ DATAKOMMUNIKATION. BASERAT PÅ VÅRA VÄRDERINGAR, VÅRA KUNDER OCH MEDARBETARE BYGGER VI EXALT. VI MÖJLIGGÖR SÄKRA AFFÄRER FÖR DIG SOM KUND.

Exalts affärsområden

IT-Infrastruktur – projektering, installation och felsökning av fiber- och kopparnät, installation av xWDM och IP-transmissionsutrustning i operatörsbackbonenät

Säker kommunikation - design, implementation, drift och underhåll av säkra datakommunikationsnätverk
 

Inom dessa affärsområden har vi bl.a. hjälpt Sundbybergs Stadsnät, Tele2, Telenor, Huawei, Tele2 Arena, SEB, Excanto, AT&T, Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren, Coor Service Management och Ericsson.

 

 

Vi jobbar med dig

VISION

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa datakommunikationsexperter. Genom att utvecklas med våra medarbetare och kunder bygger vi företaget Exalt. Exalt-andan är hjärtat i vårt bolag.

EXALT-ANDAN

På en marknad där många företag erbjuder liknande tjänster är medarbetarna en kritisk faktor. Vid sidan av medarbetarnas specialistkompetens är Exalt-andan kärnan i bolaget och en av företagets viktigaste framgångsfaktorer. 

Exalt-andan kan beskrivas som ”En för alla – alla för en”, där prestigelöshet och en pragmatisk syn på att lösa kundens behov står i centrum och där alla förväntas – och vill – hjälpa till för att vid varje tillfälle leverera det som utlovats inom rätt tid och till överenskommet pris. Stor vikt läggs på att samtliga medarbetare ska trivas, utvecklas och känna delaktighet i företagets framgång, vilket har resulterat i att personalomsättningen är näst intill obefintlig.

 

Värde

AFFÄRSVÄRDE

Genom vårt val av leverantörer och rätt partnerstatus får vi förmånligare priser, som i sin tur gynnar våra kunder. Kunskap om vem vi ska samarbeta med och vilka produkter som är tillförlitliga medför en tekniskt robust och säker lösning.

 

 • Vi vill hjälpa våra kunder att minska sina kostnader både gällande inköp men även gällande drift som står för mer än 80% av totalkostnaden.

 

 • Vi finns nära dig. I och med att vi har mobila enheter och en egen driftcentral kan vi erbjuda snabbare och bättre service.
   

 • Om vi övervakar och hanterar ert datanät höjer vi tillgängligheten av nätet samtidigt som ni kan fokusera era resurser på prioriterade projekt. Vi vet att den bekvämligheten tilltalar många.

 

HÅLLBART TÄNKANDE

 • Vårt ekonomiska ansvar baseras på en hållbar utveckling och tillväxt utan att göra avkall på vår affärsetik. Vi är dessutom certifierade enligt ISO9001.

 • Vi följer bolagets miljöpolicy, gällande miljölagstiftning och vi strävar efter att tillmötesgå miljökrav från såväl kunder som samhället i övrigt. Exalt är certifierat enilgt ISO14001..

 • Välj hårdvara ur vårt fokussortiment från utvalda leverantörer. Produkterna upprätthåller hög tillgänglighet med lång livslängd och är väl beprövade genom åren. Allt för ett stabilt och tryggt nätverk.
   

Miljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan som orsakas av vår verksamhet. Vi uppmuntrar våra medarbetare till ett livscykeltänkande både under och efter arbetstid. Grunden för vårt miljöarbete utgörs av gällande lagar men vi är miljöambitiösa och vill bedriva ett miljöarbete som sträcker sig långt över det som lagar och regler kräver. Därför ska vår miljöpolicy vara tydlig för våra medarbetare, våra kunder, samarbetspartners och leverantörer.

För att uppnå minimal miljöpåverkan arbetar vi för att:
 

 • Följa gällande miljölagstiftning och sträva efter att tillmötesgå miljökrav från såväl kunder som samhället i övrigt

 • Påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar

 • Välja lösningar, produkter och material med avseende på ekonomi, energi och miljö i samband med inköp och leverans av tjänster och produkter

 • Planera våra resor och resa med kollektiva färdmedel när så är möjligt

 • Använda tekniska hjälpmedel till exempel telefon- och videokonferenser för att minska behovet av resor

 • Säkerställa att uttjänt elektronisk utrustning och komponente samt övrigt avfall sorteras och transporteras till godkända återanvändnings- och återvinningsstationer

 • Genom kontinuerlig kompetensutveckling höja vår medvetenhet i miljöfrågor

 • Hushålla med resurser

 
 
 

Bolagets ledning och styrelse

MATTI VÄNSKÄ

VD

Född 1970. Matti har 20 års erfarenhet från datakommunikationsbranschen bl.a. i roller som vice VD, försäljningschef och konsultchef.

ANETTE ÄHDEL

CFO

Född 1961. Anette har över 30 års erfarenhet inom ekonomi och HR. Hon har arbetat som konsult och konsultchef i 20 år och har genom detta en bred erfarenhet av redovisning och ekonomisk uppföljning från olika branscher.

MIKAEL HJÄLM

Ansvarig för AO IT-Infrastruktur

Född 1965. Mikael är en av grundarna till Exalt-bolagen (2005). Han började arbeta med datakommunikation i slutet av 80-talet inom installationsbranschen och har sedan arbetat inom Ericsson och Skanska både som nätverkstekniker och i ledande positioner.

PETER NESZ

CTO samt ansvarig för AO Säker Kommunikation, styrelseledamot

Född 1973. Peter har över 25 års branscherfarenhet och har bl.a. arbetat med utveckling av bredbandsprodukter på Ericsson samt som senior teknisk rådgivare på uppdrag av bl.a. stadsnät och telecombolag. Peter har teknisk studiebakgrund från KTH och har erfarenhet från företagsledande positioner bl.a. som VD för Net Access Sweden AB (förvärvat av Ahlsell).

KARIN STEN

Styrelseordförande

Född 1956. Karin har mer än 30 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen. Som exempel kan nämnas att hon tidigare har arbetat i koncernledningen med uppbyggnaden av Knowit, varit VD för Banqsoft AB och styrelseordförande för teknikkonsultbolaget WE Consulting.

ÅSA HOLMSTRÖM

Styrelseledamot

Född 1965. Åsa har arbetat över 25 år i IT-branschen och har stor erfarenhet från ledande befattningar med fokus på företagsutveckling samt sälj och marknadsföring. Åsa har studerat matematik och datalogi vid Stockholms Universitet och arbetar idag som VD för konsultbolaget Ninetech. Tidigare var hon VD för mjukvarubolaget RemoteX som efter en turn around förvärvades av Monterro-ägda Lundalogik. Åsa har också varit VD på databasbolaget Starcounter samt VD på Columbitech, Inc. som hon etablerade framgångsrikt i USA.

FREDRIK ARMANDT

Styrelseledamot

Född 1967. Fredrik har varit verksam i IT-branschen i över 30 år, bl.a. som entreprenör och företagsledare inom datakommunikation och IT-säkerhet. Han grundade Netsecure år 2000 och etablerade Exclusive Networks nordiska verksamhet 2009. Fredrik är utbildad marknadsekonom från IHM Business school och driver idag bl.a. Senteq AB med fokus på företagsutveckling och styrelsearbete.

Kontakt

Hallonbergsplan 5

174 52 Sundbyberg

Hitta hit (karta)

Telefon: +46 8 706 76 50
E-mail: info@exalt.se

Skicka meddelande