Personuppgiftspolicy

Policy — behandling av personuppgifter

Denna policy beskriver hur Exalt AB (publ) inkl. dotterbolag (nedan Exalt) behandlar personuppgifter. Exalts hantering av personuppgifterna följer EUs dataskyddsförordning (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018. All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas enligt förordningen som personuppgift. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Exalt som ansvarar för och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifterna du lämnar till oss. I informationen nedan beskriver vi hur och varför Exalt behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Exalt behandlar endast personuppgifter när det finns laglig grund. Uppgifterna samlas från dig själv och/eller företaget du företräder.

Här följer exempel på personuppgifter Exalt behandlar:

  • Namn och ev. titel
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress

Ovan angivna uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges nedan.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Exalt behandlar i första hand personuppgifter för att kunna inleda eller upprätthålla avtalsrelationer med kunder, för leverans av tjänster och produkter samt för kommunikation med våra kunder med anledning av kundrelationen vilket inkluderar administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett projekt, order eller kundtjänstärende. Vissa personuppgifter används vid fakturering.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag. Du har, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga att bevara uppgifterna enligt lag.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss:

E-post: info@exalt.se