För fastighetsägare

För fastighetsägare

Säkra och skalbara lösningar

Exalt designar, installerar och förvaltar infrastrukturen i din fastighet 24/7! Med säkra, skalbara lösningar från ledande tillverkare bygger vi en stabil IoT-vänlig och robust plattform för att öka värdet på din fastighet. Vår egen säkerhetsklassade personal finns alltid där för att se till att tillgängligheten motsvarar framtidens höga krav för dig som fastighetsägare.
done_all Certifierade
done_all Specialister
done_all Senaste tekniken
Vad kan vi göra för er?

Vi erbjuder följande lösningar:

Förvaltning av fastighetsnät

Behövs det mobiltäckning i garaget, nytt WiFi-nät i cafeterian, inkoppling av nya hyresgäster, utökning av laddstolpar. Exalt är en teknisk förvaltare av kommunikationsnät i fastigheter och sköter allt från design, installation, underhåll samt drift och övervakning. Vi hjälper våra kunder att komma igång snabbare med smart buildings och med vår nätexpertis kopplar vi ihop fastighetens olika system till ett säkert och modernt fastighetsnät.

Certifierade fibertekniker

Vi har egna fibertekniker som har kompetensnivå för att självständigt göra installations- och underhållsarbeten i den svenska fiberoptiska infrastrukturen.

24/7 Tekniker på plats

Exalt erbjuder beredskapsavtal dygnet runt, året runt för att upprätthålla era samhällsviktiga och affärskritiska funktioner i era nät. Våra tekniker hjälper er med felsökning och reparation enligt överenskommet SLA. Vi erbjuder felsökning och felavhjälpning alla dagar, dygnet runt. Vi arbetar med ärenden enligt SLA samt planerade servicefönster.

Förstudie och design

I regel vill man som beställare i förväg veta vilka förutsättningar och lösningsalternativ som finns. Dels vad som kan göras, dels vad som bör göras samt vad förändringar och installationer kostar. Därför erbjuder vi förstudier som resulterar en utförlig rapport enligt era verksamhetskrav.

Trådlöst nätverk

Vårt helhetserbjudande inom trådlösa nät innefattar allt från förstudie, design, inmätning, radioplanering och implementation till felsökning och felavhjälpning.

Övervakning & felavhjälpning

Vårt team av nätverkstekniker felsöker kunders nät, våra övervakningssystem signalerar att något inte beter som brukligt i nätet och det triggar vår felavhjälpning och övervakningsteam. Våra tjänster innebär att Exalt ser avvikelser och fel innan kunden upplever det. Ofta tror våra kunder att det är fel på deras wifi, felsökningen konstaterar oftast att felet kan vara längre in i kundens nättopologi. Det som inte kan felavhjälpas via fjärrstyrda konfigureringar eller ändringar hanterar vi med reservdelar på lager så snabba utbyten kan ske dygnet runt. Exalt arbetar med flera olika nät som består av flera olika tillverkares utrustning.

Nät som tjänst

Vår smidigaste lösning för dig som kund, Exalt designar, levererar och driftar ett nät som uppfyller dem funktionella krav som kunden efterfrågar. Våra kunder upplever att upprätthålla kompetens i befintlig IT-organisation för att kontinuerligt ligga i framkant och drifts ett säkert nät är kostsamt och resurskrävande. Exalts affärsidé är att erbjuda dessa lösningar till våra kunder och vi når synergier genom att vara experter på flera olika nät och har ett strakt fokus på att ständigt utveckla vårt erbjudande för att nå kostnadseffektivitet och stabila och trygga nät. Vi på Exalt ser till att ert nät fungerar på ett driftsäkert och informationssäkert sätt. Ni väljer SLA och vi levererar ert nät som tjänst enligt SLA. Ni får ett nätverk anpassat till era behov till en fast månadskostnad där vi ansvarar och säkerställer full funktionalitet 24/7.

NOC

I vårt Network Operation Center övervakar våra system nätverken dygnet runt, året runt. Exalts nätverks- och säkerhetskonsulter fokuserar på att ligga steget före en eventuell incident. I händelse av en incident ser vi till att skadan minimeras. Beroende på händelse aktiveras åtgärder enligt överenskomna rutiner.

5G inomhus

En fastighet som är utrustad med 5G blir mer attraktiv för hyresgäster tack vare att teknologin möjliggör för bättre och mer pålitlig utveckling och produktion av olika slag med hjälp av 5G uppkoppling. För uppkoppling av hårdvara för 5G i fastigheter behövs ett robust och pålitligt nätverk i din fastighet. Vi hjälper till att projektera, installera och underhålla ditt fastighetsnät och 5Gkomponenter.

Fiber- och koppar

Våra certifierade tekniker utför kvalificerade och dokumenterade installationer. Vi har egna fiber- och koppartekniker som har kompetensnivå för att självständigt göra installations- och underhållsarbeten i den svenska fiberoptiska infrastrukturen.

Konsulttjänster

Vi hjälper till att skapa mervärde i era projekt och er organisation med konsulter vars specialistkompetens och erfarenhet alltid arbetar med den senaste tekniken och snabbt lär känna era behov för att förstå uppdraget. Oavsett om det handlar om kravställning, analys, design, implementation eller projektstöd har vi på Exalt engagerade konsulter med många års erfarenhet inom nätverk och säkerhet.

Vill du veta mer?
Hör av dig till Joni Sainmaa

Installationsansvarig
Vad mer kan vi erbjuda?

Läs mer om våra andra tjänster

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med snabbare och säkrare nätverkslösningar?

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Ring +46 8 706 76 50