Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2019

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2019

Andra kvartalet i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 10,5 (11,2) MSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 (1,3) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 (0,7) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till 0,6 (0,6) MSEK
 •  Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (0,01) SEK
 •  Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,3 (3,0) MSEK

Halvåret i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 19,2 (19,9) MSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 (1,4) MSEK 
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till 0,0 (-0,2) MSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK
 •  Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,3 (3,0) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Fredrik Armandt har tillträtt som ny styrelseledamot.

Händelser efter periodens utgång

 •  Inga

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 50
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.