Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2019

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2019

Första kvartalet i siffror
•    Nettoomsättningen uppgick till 8,7 MSEK (9,3)
•    Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,1 MSEK (0,6)
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,6 MSEK (-0,1)
•    Periodens resultat uppgick till -0,6 MSEK (-0,2)
•    Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
•    Likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,8 MSEK (4,6)

Viktiga händelser under kvartalet  
•    Huawei har gett Exalt fortsatt förtroende att leverera transmissionstjänster till Huaweis uppdragsgivare Telenor.
•    Exalt har tecknat ramavtal med AT&T gällande Exalts tjänster inom verksamhetsområdet Nätverksteknik & Säkerhet och Strukturerade Fastighetsnät.
•    Styrelseledamot Glenn Sernbrandt avgick den 19 februari av personliga skäl.

Viktiga händelser efter periodens utgång
•    Valberedningen har föreslagit Fredrik Armandt som ny styrelseledamot.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 50
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.