Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2021

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2021

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2021

Första kvartalet i siffror

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,9 MSEK (9,5) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 MSEK (0,8) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,2 MSEK (0,1) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (0,1) MSEK
  • Resultat per aktie före uppgick till -0,02 (0,00) SEK
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 6,6 MSEK (5,3) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

  • Matti Vänskä tillträdde som VD i bolaget per den 11 januari 2021. Matti har 20 års erfarenhet från datakommunikationsbranschen bl.a. i roller som vice VD, försäljningschef och konsultchef. Han kommer närmast från en ledande roll hos Advania.

Händelser efter perioden utgång

  • Exalt förstärker personalstyrkan med Fredrik Grähs som ny affärsområdeschef för affärsområdet Säker Kommunikation. Fredrik har en lång bakgrund inom branschen i en rad olika befattningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.