Exalt AB – Delårsrapport  januari – september 2018

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt AB – Delårsrapport  januari – september 2018

Tredje kvartalet i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 8,0 MSEK (8,0) MSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 MSEK (0,6) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,1 MESK (-0,7) MSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (-0,9) MSEK
 •  Resultat per aktie före uppgick till 0 (-0,02) SEK*
 •  Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,4 MSEK (3,4) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 26,3 (33,6) MSEK
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 (-12,0) MSEK
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 (-22,4) MSEK 
 •  Periodens resultat uppgick till -0,1 (-22,8) MSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till 0 (-0,5) SEK* 
 •  Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,4 (3,4) MSEK

* Justerat med 8 000 000 nyemitterade aktier beslutade på årsstämman, registrerade hos bolagsverket 2018-10-17

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Bolagets balansräkning har stärkts genom en riktad emission om 8 MSEK

Händelser efter perioden utgång

 •  Förstärkning av bolagets styrelse med Karin Steen (aktieinnehav 250 000 st.) som styrelseordförande och Glenn Sernbrandt (aktieinnehav 0 st.) som styrelseledamot.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.