Exalt AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2020

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt AB (publ) – Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2020

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,9 (10,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 (1,4) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,5 (0,6) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 6,9 (3,3) MSEK

Halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (19,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 (1,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,5 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 6,9 (3,3) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Inga viktiga händelser noterades under kvartalet.

Händelser efter periodens utgång

 • Exalt förstärker personalstyrkan med Jerry Månsson som ny försäljningschef med tillträde 17 augusti. Jerry kommer från flera ledande befattningar så som CEO och försäljningschef inom IT, infrastruktur och säkerhetslösningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Armandt, VD
08-706 76 50
fredrik.armandt@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.