Exalt publicerar årsredovisning för 2023

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt publicerar årsredovisning för 2023

Exalts årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 finns från och med idag den 11 april 2024 tillgänglig på bolagets hemsida.

Styrelsen
Exalt AB

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.