Förslag på ny styrelseledamot i Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Förslag på ny styrelseledamot i Exalt AB (publ)

Till bolagsstämman den 11 maj 2023 i Exalt AB (publ) föreslår valberedningen att Helena Forsmark väljs in som ny styrelseledamot.
 

Christer Ljungberg, Robert Erlandsson och Fredrik Armandt föreslås kvarstå som styrelseledamöter. Christer Ljungberg föreslås som styrelseordförande. Karin Rehal Sten har avböjt omval.

Helena har stor erfarenhet av företagsutveckling med fokus på lönsam tillväxt och stärker bolagets styrelse med sina gedigna kunskaper från IT-branschen.

Helena Forsmark har mer än 25 års erfarenhet från IT-konsultbranschen i många olika roller, som VD, affärsområdeschef, konsultchef, Key Account Manager och konsult. Hon har startat upp nya initiativ och drivit tillväxt i befintlig verksamhet där försäljning och affärsutveckling varit en röd tråd genom hennes karriär. Helena är civilingenjör från KTH (elektro). Helena är en aktiv deltagare i diverse tekniska forum och nätverk. Exempelvis har hon varit engagerad som styrelseledamot (och även styrelseordförande under en tid) för IoT Sverige – ett av Sveriges strategiska innovationsprojekt. Sedan ca ett år tillbaka är Helena VD för Hatteland Technology AB, ett svenskt teknikföretag ingående i en norsk koncern som utvecklar kundanpassade hårdvarulösningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.