Styrelseledamot Robert Erlandsson har förvärvat aktier i Exalt

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Styrelseledamot Robert Erlandsson har förvärvat aktier i Exalt

Exalts styrelseledamot Robert Erlandsson har förvärvat 200 000 st aktier i bolaget till kursen 0,48 kr. Affären gjordes på Spotlight Stock Market till ett värde på 95 600 kronor.

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.