VD brev december 2021

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

VD brev december 2021

Efter nästan ett år som VD för Exalt har jag skapat mig en bild över hur marknaden fungerar, våra kunders behov, hur vi uppfattar oss själva och vad jag tror vi behöver göra för att få den tillväxt och lönsamhet som vi själva vill ha.

Jag har fått input från aktieägare att det saknas information om vad vi jobbar med, vilka kunder vi bearbetar och vad vi gör om dagarna. Det finns mycket positivt som vi behöver förädla och förfina, det finns också en del utmaningar som vi har framför oss.

Vi har tidigare informerat om att stärka upp vår säljorganisation och där har vi nu anställt säljare och bearbetar marknaden mer intensivt, vilket ger dialoger och affärsmöjligheter vi tidigare inte haft. Det är en omställning för bolaget att nu proaktivt bearbeta marknaden mot tidigare mer reaktiv försäljning.

Under Q4 har jag känt en positiv tillförsikt då vi har sett en något ökande beläggningsgrad för våra tekniker och konsulter, även om vår kortsiktiga utmaning fortsatt är att höja beläggningsgraden ytterligare.

Vi arbetar väldigt projektorienterat och behöver öka vår beläggning mellan projekten. Ett initiativ är att vi nu även satsar på renodlad konsultförsäljning där vi fyller en kompetenslucka hos kunden med heltidskonsulter.

Den marknad vi bearbetar med vårt erbjudande kring nät och säkerhet är främst;

  • Fastighetsägare
  • Operatörer
  • Mindre och medelstora företag

Vårt erbjudande med nät passar som hand i handske för PropTech segmentet, dvs förädling och drift av fastigheter med digital teknik och intelligens, där vi historiskt har byggt och underhållit nät och nu kommer utveckla vårt erbjudande.

Vi är inne i en omstruktureringsprocess för att bli mer säljorienterade och aktiva mot befintliga och nya kunder. Personalstyrkan får nu mer säljfokus där säljinsatser premieras och fyller vår vardag. Vi förstärker också vår leverans och har rekryterat fibertekniker, samt att vi även söker efter fler nätverkstekniker. Som nämndes i Q3 rapporten har hela vår ledningsgrupp bytts ut under året.  Vår flytt till ändamålsenliga lokaler i Solna Strand är nu genomförd, vilket har underlättat för hela verksamheten, både avseende leverans, mer attraktiva vid rekrytering och bättre kundmöten.

En summering av vårt nuläge;

  • Intensivt arbete med kundbesök mot definierad marknad
  • Fokus på vår konsultverksamhet
  • Skapa erbjudande för PropTech segmentet
  • Rekrytering av fler tekniker och konsulter
  • Genomgång och justering av våra kostnader

Min bedömning är att Exalt befinner sig på en bra marknad och med de nödvändiga nu genomförda strukturförändringarna stärker Exalt sin förmåga att driva tillväxt framåt.

Vänliga hälsningar

Matti Vänskä, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.