AT&T förlänger ramavtal med Exalt avseende nätverkstjänster

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

AT&T förlänger ramavtal med Exalt avseende nätverkstjänster

AT&T förlänger ramavtal med Exalt gällande tjänster inom verksamhetsområdet Nätverksteknik & Säkerhet och Strukturerade Fastighetsnät. Tjänsterna omfattar bl.a. design, installation, felsökning, drift och underhåll av såväl trådbundna som trådlösa nätverk med leverans till AT&T:s företagskunder i Norden. Avtalet löper till och med den 31 december 2022 med möjlighet till förlängning och beräknas omsätta ca. 1 MSEK per år.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.