Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2020

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2020

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK (11,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 MSEK (1,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,7 MSEK (1,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,6 MSEK (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,01 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 7,0 MSEK (3,1) MSEK

Helåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,7 (39,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 (3,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 (1,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,1 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 7,0 (3,1) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Matti Vänskä utses till ny VD. Matti tillträder under första kvartalet 2021 och ersätter tillförordnad VD Fredrik Armandt som fortsätter sitt uppdrag som styrelseledamot. Matti Vänskä har 20 års erfarenhet från datakommunikationsbranschen bl.a. i roller som vice VD, försäljningschef och konsultchef. Han kommer närmast från en ledande roll hos Advania.

Händelser efter perioden utgång

 • Inga

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.