Delårsrapport 1 januari till 30 september 2019

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2019

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,4 (8,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (0,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 (-0,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,0 (-0,2) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 4,0 (3,4) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,6 (26,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (2,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 (0,3) MSEK 
 • Periodens resultat uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 4,0 (3,4) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet

 •  Inga

Händelser efter periodens utgång

 •  Nytt avtal mellan Tele2 och Exalt omfattar felsökning, felavhjälpning och installation av trådlöst och trådbundet aktivt nät i Stockholm stads kommunikationsnät enligt givna servicenivåer.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 50
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.