Delårsrapport Exalt AB (publ) januari – juni 2021

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) januari – juni 2021

Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2021

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (9,9) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,0 (1,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,8 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,8 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,01 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 7,7 (6,9) MSEK

Halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,5 (19,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 (2,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,0 (0,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -2,1 (0,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 7,7 (6,9) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Exalt förstärker personalstyrkan med Fredrik Grähs som ny affärsområdeschef för affärsområdet Säker Kommunikation. Fredrik har en lång bakgrund inom branschen i en rad olika befattningar.

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.