Delårsrapport Exalt AB (publ) januari – juni 2022

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) januari – juni 2022

 • Förbättrad lönsamhet för halvåret
 • Tydlig omställning till större andel konsulttjänster

Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2022

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,5 (11,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,3 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,4 (-0,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,5 (-0,8) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,5 (7,7) MSEK

Halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,2 (20,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,6 (-2,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,7 (-2,1) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,5 (7,7) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet 

 • Anställt ny ekonomiansvarig

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.