Delårsrapport Exalt AB (publ) januari – juni 2023

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) januari – juni 2023

 • 22,7% omsättningstillväxt
 • Ökad orderingång och beläggningsgrad
 • Vänder till vinst första halvåret
 • Nytt affärssystem implementerat

Delårsrapport 1 januari till 30 juni 2023

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,5 (10,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (0,3) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,5 (-0,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,3 (-0,5) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,0 (3,5) MSEK

Halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,0 (21,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 (0,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,2 (-0,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,8 (-0,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni till 3,0 (3,5) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet 

 • Till ny styrelseledamot har invalts Helena Forsmark

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.