Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2022

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2022

Starkt kvartal med ökad omsättning och resultat

  • Fortsatt förbättrat resultat. EBITDA Q1; +0,6 Mkr
  • Bra efterfrågan på tjänster i alla affärsområden ökar omsättningen; +21,4%

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2022

Första kvartalet i siffror

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,8 MSEK (8,9) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 MSEK (-0,6) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,1 MSEK (-1,2) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (-1,3) MSEK
  • Resultat per aktie före uppgick till 0,00 (-0,02) SEK
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 3,3 MSEK (6,6) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

  • Anställt ny verksamhetschef inom IT-infrastruktur

Händelser efter periodens utgång

  • Anställt ny ekonomiansvarig

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.