Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2023

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2023

Ökad omsättning och resultat

 • Fortsatt förbättrat resultat. EBITDA Q1; +16%
 • Bra efterfrågan på tjänster i alla affärsområden ökar omsättningen; +16%

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2023

Första kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 12,5 MSEK (10,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 MSEK (0,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 MSEK (-0,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,4 MSEK (-0,2) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,01 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 5,4 MSEK (3,3) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Rekryterat 3st konsulter som samtliga går in i heltidsuppdrag hos kunder eller partners
 • Implementerat nytt affärssystem

Händelser efter periodens utgång

 • Till ny styrelseledamot har invalts Helena Forsmark

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.