Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2024

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) Januari – mars 2024

Stabil Omsättning med tillväxt inom tjänster

  • Omsättning 11,9 Mkr påverkad av kalendermässiga förutsättningar
  • Tjänsteintäkterna ökar med 15% jämfört samma period föregående år

Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2024

Första kvartalet i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till 11,9 (12,5) MSEK

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,4 (0,7) MSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 (0,6) MSEK

• Periodens resultat uppgick till 0,3 (0,4) MSEK

• Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) SEK

• Likvida medel uppgick per den 31 mars till 3,3 (5,4) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet

• Johan Rockström tillträdde som ny VD den 1 februari

Händelser efter periodens utgång

• Förstärkt organisationen med ny affärsområdeschef inom IT Drift & Design

• Öppnat ett nytt kontor i Uppsala med tre anställda

• Exalt och Atrium Ljungberg ingår avtal avseende inköp, konfiguration och installation av nytt nätverk till     deras kontor i Sverige

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rockström, VD
johan.rockstrom@exalt.se

 

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en leverantör av tjänster och produkter för robusta nätverk och säker kommunikation till företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, installerar, driftar och underhåller nätverks- och kommunikationslösningar med hög leveranskvalitet dygnet runt, årets alla dagar. Vår erfarna personal ser till att våra kunder får en säker och stabil kommunikation i sina verksamheter oavsett behov. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT).
För mer information, vänligen besök www.exalt.se