Delårsrapport Exalt AB (publ) juli – september 2022

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) juli – september 2022

 • Kraftigt ökad omsättning för kvartalet
 • Fortsatt lönsamhet för årets första 9 månader

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2022

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,6 (6,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,1 (-2,6) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,6 (-3,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,6 (-3,3) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,01 (-0,06) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,2 (6,4) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,7 (26,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 (-3,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,1 (-5,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1,4 (-5,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,10) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,2 (6,4) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Förstärkt säljorganisationen med ny säljare

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.