Delårsrapport Exalt AB (publ) juli – september 2023

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Delårsrapport Exalt AB (publ) juli – september 2023

 • Ökad omsättning och lönsamhet för årets första 9 månader 
 • Fortsatt bättre beläggning och orderstock i Q3 

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2023

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,2 (11,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -0,3 (-0,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 (-0,6) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,0 (3,2) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,2 (32,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 (1,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 (-1,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,4 (-1,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,03) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,0 (3,2) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Förstärkt organisationen med ny säljare och en ny konsultchef

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.