Exalt AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2020

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt AB (publ) – Delårsrapport januari – september 2020

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2020

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,1 (8,4) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (0,7) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 7,9 (4,0) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,5 (27,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,0 (2,2) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,0 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 0,7 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 7,9 (4,0) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Exalt förstärker personalstyrkan med Jerry Månsson som ny försäljningschef med tillträde 17 augusti. Jerry kommer från flera ledande befattningar så som CEO och försäljningschef inom IT, infrastruktur och säkerhetslösningar.

Händelser efter periodens utgång

 • Ytterligare förstärkning av personalstyrka inom sälj/marknad och konsulter inom säker kommunikation.
 • Matti Vänskä har utsetts till ny VD. Matti tillträder under första kvartalet 2021 och ersätter tillförordnad VD Fredrik Armandt som fortsätter sitt uppdrag som styrelseledamot.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se

 

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.