Exalt AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2021

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,2 (8,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,6 (0,9) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,3 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -3,3 (0,1) MSEK
 • Resultat per aktie före uppgick till -0,06 (0,00) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 6,4 (7,9) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,6 (27,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,2 (3,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,3 (1,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,4 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 6,4 (7,9) MSEK

Viktiga händelser under kvartalet  

 • Anställt ny konsultchef
 • Förstärkt säljorganisationen med ny säljare

Händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser noterades efter periodens utgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se