Exalt förstärker styrelsen

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt förstärker styrelsen

Till extra bolagsstämman den 3 oktober 2018 i Exalt AB (publ) föreslås Karin Steen väljas in som ny styrelseordförande. Vidare föreslås Glenn Sernbrandt väljas in som styrelseledamot.

Åsa Holmström och Peter Nesz kvarstår som styrelseledamöter. Nuvarande styrelseordförande Bengt-Åke Älgevik har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Exalt fortsätter satsningen på att utveckla bolaget genom förstärkt sälj- och marknadsföring bl.a. genom strategiska samarbeten med leverantörer, utveckling och strukturering av bolagets produkt- och tjänsteportfölj samt personalförstärkning. Parallellt utvecklas befintliga kundrelationer samtidigt som Exalts erbjudande presenteras för nya kunder. Efterfrågan på bolagets tjänster är fortsatt god, och nu kompletteras den hittills övervägande tjänsteförsäljningen med en aktiv produktförsäljning samt anpassade produkt och tjänstepaketeringar för bolagets olika kundsegment. Karin Steen och Glenn Sernbrandt har stor erfarenhet av värdegrundsbaserad företagsutveckling med fokus på lönsam tillväxt och stärker bolagets styrelse väsentligt med sina gedigna kunskaper från IT-branschen.

Karin Steen har mer än 30 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen. Som exempel kan nämnas att hon tidigare har arbetat i koncernledningen med uppbyggnaden av Knowit, varit VD för Banqsoft AB och som styrelseordförande för teknikkonsultbolaget WE Consulting. Karin arbetar idag som styrelseledamot i flera företag och som styrelseordförande för styrelsenätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm. Karin är civilekonom från Stockholms universitet och arbetar även som ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien.

Glenn Sernbrandt har arbetat över 25 år inom datakom/telekom och på senare tid inom cloudområdet. Glenn har lång erfarenhet inom Exalts teknikområde bl.a. från försäljningsarbete med långsiktiga kundrelationer och värdegrundsbaserad personalpolitik. Han är för närvarande VD på IP-Solutions, styrelseledamot i IT Perspective samt styrelseledamot i APIS. Glenn blir ett starkt tillkott i Exalts styrelse med sin långa branscherfarenhet och djupa marknadskunskaper samt erfarenhet från strategiarbete och kundrelationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Nesz, styrelseledamot
08-706 76 50
peter.nesz@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.