Exalt har slutfört avvecklingen av Xtranets fiberentreprenader till bostäder

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt har slutfört avvecklingen av Xtranets fiberentreprenader till bostäder

Exalt har nu avvecklat samtliga projekt från Xtranets tidigare verksamhet fiberentreprenader till bostäder. Avvecklingen har varit arbetskrävande och dragit ut något i tiden men har genomförts enligt ekonomisk plan och finansiella reservationer. Även garantiåtaganden har omförhandlats och i flera fall förkortats avsevärt eller avskrivits helt. Avvecklingsarbetet har varit resurskrävande för Exalts ledning som nu istället kan fokusera på verksamheten och dess framtida utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande
bengt@algevik.com

070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.