Exalt i nytt avtal med Tele2

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt i nytt avtal med Tele2

Tele2 är sedan 2015 leverantör av Stockholms stads datakommunikationstjänster via ett fyraårigt avtal med S:t Erik kommunikation AB, som ansvarar för att handla upp, administrera och utveckla Stockholms stads interna kommunikationsnät. Totalt knyts verksamheter på drygt 4 000 adresser över staden ihop, och till nätet är runt 40 000 medarbetare och cirka 100 000 elever uppkopplade. I juni 2018 vann Tele2 förnyat förtroende gällande den fortsatta leveransen till Stockholms stad som inleds nu.

Exalt är sedan 2015 leverantör till Tele2 (tidigare TDC) i leveransen mot S:t Erik kommunikation AB, där Exalt tillhandahåller projektledare och tekniker.

Det nya avtalet mellan Tele2 och Exalt omfattar felsökning, felavhjälpning och installation av trådlöst och trådbundet aktivt nät i Stockholm stads kommunikationsnät enligt givna servicenivåer.

Avtalet löper till och med 2020-12-31 med möjlighet till förlängning och har ett uppskattat initialt ordervärde på cirka 1,5 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 50
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.