Exalt inleder samarbete med Einar Mattsson

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt inleder samarbete med Einar Mattsson

Exalt fortsätter att växa inom proptech

Pressrelease

Stockholm 2023-11-07

Exalt AB och Einar Mattsson AB har ingått avtal avseende implementation och driftsättning av templogg sensorer i valda delar av Einar Mattssons fastighetsbestånd. Entreprenaden innefattar även hälsocheck och dokumentation av fiberlänkar till i fastigheterna. Leveransen har påbörjats i Hjulsta i västra Stockholm och beräknas fortgå under detta och nästa år.

”Vi är mycket glada över att samarbeta med Einar Mattsson och stödja deras fastighetsövervakning i deras fastighetsbestånd. Denna affär stärker Exalts position och erbjudande inom proptech och den digitalisering av fastigheter som sker. Genom vår tekniska expertis kommer vi att bidra till att säkerställa en optimal miljö och driftsäkerhet i deras fastighetsbestånd" Säger Matti Vänskä, VD Exalt.

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
08-706 76 50
Matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar, underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.