Exalt publicerar årsredovisning för 2019

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt publicerar årsredovisning för 2019

Exalts årsredovisning för 2019 finns från och med idag den 20 april 2020 tillgänglig på bolagets hemsida.

Styrelsen
Exalt AB

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.