Exalt publicerar årsredovisning för 2022 – komplettering

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt publicerar årsredovisning för 2022 – komplettering

Med hänvisning till dagens pressmeddelande publiceras härmed även revisionsberättelsen.  

Styrelsen
Exalt AB

Om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar,  underhåller IT-lösningar för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.