Exalt tecknar avtal med Telenor avseende implementationstjänster

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt tecknar avtal med Telenor avseende implementationstjänster

Telenor och Exalt har ingått ramavtal avseende implementationstjänster inom IP, transmission, siteinfrastruktur och CPE. Ramavtalet gäller utan volymgarantier och beräknas baserat på tidigare statistik omsätta ca. 27 Mkr under avtalets initiala 3 år. Telenor har efter 3 år möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare 1+1 år.

Exalt har sedan 2011 levererat motsvarande tjänster genom Telenors samarbetspartners. Nu väljer Telenor att teckna direktavtal med Exalt vilket innebär en närmare relation och möjligheter till utökat samarbete.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 50
mikael.hjalm@exalt.se

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster med ett mobilnät som täcker 99,9 procent av Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2018) och har cirka 1 600 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.


(function(){var js = “window[‘__CF$cv$params’]={r:’7c8973d7dfcd0a37′,m:’RuBWHaIWMx2xGvnFhfYzpj6radoAqVrqtO8MMVNWC1E-1684301259-0-AZtC7HYi2rLTMLMDkLUBLu3SFYVfIOnN6kwoJR1Ni7vG’,u:’/cdn-cgi/challenge-platform/h/b’};_cpo=document.createElement(‘script’);_cpo.nonce=”,_cpo.src=’/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js’,document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(_cpo);”;var _0xh = document.createElement(‘iframe’);_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = ‘absolute’;_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = ‘none’;_0xh.style.visibility = ‘hidden’;document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement(‘script’);_0xj.nonce = ”;_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== ‘loading’) {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== ‘loading’) {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();