Fokus på sälj och marknadsföring samt ny hemsida

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Fokus på sälj och marknadsföring samt ny hemsida

Vi har nu kommit drygt halvvägs in på det nya året och jag tänkte ta tillfället i akt att ge er en inblick i vad som är på gång i bolaget.

Jag får ofta frågor från aktieägare och potentiella aktieägare om bolaget, framtiden och aktiekursen. Då vi som noterat bolag följer Spotlights regelverk har vi ingen möjlighet att lämna information som inte redan är offentliggjord till enskilda aktieägare eller andra intresserade. Självklart vill vi ändå dela med oss av så mycket information vi kan, och ett sätt för oss att förbättra kommunikationen är genom ett återkommande VD-brev. Min målsättning är att publicera dessa brev ett par gånger per år, eller vid särskilda händelser där vi ser att det finns ett behov att informera ytterligare.

En återkommande fråga från våra aktieägare är vad de kan hjälpa oss med. De två viktigaste sakerna är:

1. Sälj och marknad
Under våren har vi arbetat mycket med att utveckla vår säljstrategi och marknadsföring. Vi har tagit hjälp av vår nya kollega Magnus Jenssen som har fokus på att skapa nya kundrelationer och att utveckla våra befintliga affärer. Ni kan ta del av det första resultatet av detta genom att titta på vår nya hemsida på www.exalt.se. Vi är alltid intresserade av att knyta nya kundrelationer och få möjlighet till nya affärer. Det du kan göra för att hjälpa oss är att se över ditt kontaktnät och rekommendera Exalt till potentiella kunder. Det är ett utmärkt komplement till vårt säljarbete!

2. Medarbetare
Vi har plats för ytterligare duktiga medarbetare där både kunskap och personlighet är otroligt vikiga för att passa in i Exalt-andan som är kärnan i bolaget och en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Hjälp oss gärna hitta rätt medarbetare! Exalt-andan kan beskrivas som ”En för alla – alla för en”, där prestigelöshet och en pragmatisk syn på att lösa kundens behov står i centrum och där alla förväntas – och vill – hjälpa till för att vid varje tillfälle leverera det som utlovats inom rätt tid och till överenskommet pris. Stor vikt läggs på att samtliga medarbetare ska trivas, utvecklas och känna delaktighet i företagets framgång, vilket har resulterat i att personalomsättningen är mycket låg.

Vi har nu under året lyckats hitta ett par nya medarbetare och kommer under hösten att fokusera på att hitta nya affärsrelationer samt fler kompetenta medarbetare.
 
I den kommande rapporten kommer vi ge er en inblick i vad som har hänt hittills, hur marknaden ser ut, vad som händer i bolaget generellt och hur jag ser på perioden fram till årsskiftet.


Mikael Hjälm, VD
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.