Förslag på nya styrelseledamöter i Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Förslag på nya styrelseledamöter i Exalt AB (publ)

Till bolagsstämman den 27 maj 2021 i Exalt AB (publ) föreslår valberedningen att Christer Ljungberg och Robert Erlandsson väljs in som nya styrelseledamöter.

Karin Rehal Sten och Fredrik Armandt föreslås kvarstå som styrelseledamöter. Karin Rehal Sten föreslås som styrelseordförande. Åsa Holmström och Peter Nesz har avböjt omval.

Exalt fortsätter satsningen på att utveckla bolaget genom förstärkt ledning, sälj- och marknadsföring bl.a. genom strategiska samarbeten med leverantörer, utveckling och strukturering av bolagets produkt- och tjänsteportfölj samt personalförstärkning. Parallellt utvecklas befintliga kundrelationer samtidigt som Exalts erbjudande presenteras för nya kunder. De två nya föreslagna ledamöterna Christer Ljungberg och Robert Erlandsson har stor erfarenhet av företagsutveckling med fokus på lönsam tillväxt och stärker bolagets styrelse väsentligt med sina gedigna kunskaper från IT-branschen.

Christer Ljungberg har över 25 års erfarenhet av ledningsroller som ordförande, styrelseledamot, VD och Investment Manager, där han har drivit, utvecklat, noterat och sålt flera bolag inom IT, mjukvara och internet. Han har bl.a. erfarenhet från internationella IT-bolag och datakommunikationsbranschen. Han arbetar idag som extern styrelseledamot och har erfarenhet från styrelser i noterade bolag. Christer har civilingenjörsexamen i datavetenskap och maskinteknik från Chalmers tekniska högskola, och kommer bidra med kompetens inom den typ av företagsutveckling bolaget nu står inför.

Robert Erlandsson har mer än 25 års erfarenhet av ledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag inom IT-branschen i roller som ägare, VD, CFO och Business Controller, senast som VD och grundare av Cinteros. Robert drivs av att förändra och utveckla verksamheter och människor och har lång erfarenhet av expansion, förvärv och omstruktureringar. Robert har civilekonomexamen från Stockholms universitet och kommer med sin kompetens inom ekonomi och tillväxtbolag starkt kunna bidra till Exalts framtida utveckling.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se
070-940 08 06

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.