Karin Steen ny styrelseordförande i Exalt

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Karin Steen ny styrelseordförande i Exalt

Vid extra bolagsstämman den 3 oktober 2018 valdes Karin Steen till ny styrelseordförande i Exalt. Vidare valdes Glenn Sernbrandt som ny styrelseledamot. Besluten på stämman var enhälliga.

”Vi välkomnar Karin och Glenn till Exalt och ser fram emot att fortsätta bolagets utveckling tillsammans med dem. Karin och Glenn är mycket välmeriterade, men det kanske viktigaste är att deras värdegrund väl stämmer in med vår värdegrund som vi har arbetat efter sedan starten 2005. Varmt välkomna till Exalt!” säger Mikael Hjälm, VD.

 Karin Steen är civilekonom och har mer än 30 års erfarenhet av företagsledning samt företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen.

”Det är med stor entusiasm jag tar mig an uppdraget som styrelseordförande hos Exalt. Efter den renodling som företaget genomgått under 2017 och genom pågående satsningar på sälj och marknadsföring har Exalt nu alla möjligheter att växa och utvecklas. Det är ett företag som erbjuder tjänster och produkter som i högsta grad är aktuella och efterfrågas i den digitalisering många företag genomgått eller har framför sig och som ställer högre krav på säkra, snabba och stabila nätverk. Exalt har lyckats behålla både kunder och personal i större utsträckning än många andra företag, vilket förklaras med en sund värdegrund, fokuserat tjänsteutbud och erfarna konsulter som levererar hög kvalitet och bra service till kunderna. Jag ser fram emot att vara en del av Exalts fortsatta tillväxtresa” säger Karin Steen.

 Glenn Sernbrandt har arbetat över 25 år inom datakom/telekom och har lång erfarenhet inom Exalts teknikområde bl.a. från försäljningsarbete med långsiktiga kundrelationer och värdegrundsbaserad personalpolitik.

”Exalt befinner sig i en bransch som rör sig snabbt och det är viktigt att välja rätt strategi för att säkra bolagets utveckling. Då företag i allt större utsträckning flyttar viktiga IT-tjänster och system till molnet blir nätverket ännu viktigare än tidigare och i de flesta fall kritiskt för att verksamheten ska kunna bedrivas utan störningar. Fokus ligger på hög nätverkssäkerhet och tillgänglighet – precis det Exalt är duktiga på. Genom Exalts tre verksamhetsområden har bolaget ett unikt helhetserbjudande, och ett bevis på hög kvalitet är bolagets långa relationer med kunder som har kritisk nätverksmiljö såsom telekomoperatörer, finansbolag, skolor, stadsnät och arenor. Jag ser att jag har stor erfarenhet om marknaden Exalt är i och kan stötta med vägvalen framåt. Exalts låga personalomsättning och position man finner sig i är spännande och rätt. Mitt mål är att Exalt ska växa mer nu än tidigare, med bibehållen kvalitet, nöjda kunder och nöjda medarbetare!” säger Glenn Sernbrandt.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 52
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.