Kommuniké från extra stämma i Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Kommuniké från extra stämma i Exalt AB (publ)

Exalt AB (publ) höll extra stämma den 3 oktober 2018 varvid följande beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Beslutades att arvodet till styrelseledamöterna skall ökas till totalt 375 000 kronor, att fördelas inom styrelsen.

Beslutades att Karin Sten väljs in som ny styrelseordförande i bolagets styrelse. Nuvarande styrelseordförande Bengt-Åke Älgevik har meddelat att han inte står till förfogande för uppdraget. Vidare beslutades även att Glenn Sernbrandt väljs in som styrelseledamot.

Sundbyberg 2018-10-03

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Hjälm, VD
08-706 76 52
mikael.hjalm@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.