Korrigering av tidigare pressmeddelande om VDs förvärv av aktier

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Korrigering av tidigare pressmeddelande om VDs förvärv av aktier

I det pressmeddelande Exalt distribuerade kl 09:20 idag, den 22 januari 2021, ”VD Matti Vänskä har förvärvat aktier i Exalt”, förekom en felaktig angivelse avseende till vilken aktiekurs transaktionen gjordes. Korrekt information följer nedan.

Exalts nytillträdde VD Matti Vänskä har idag förvärvat 500,000 st aktier i bolaget till kursen 0,63 kr. Transaktionen genomfördes utanför handelsplats och säljare av aktierna är Exalts största aktieägare Johan Stenman (genom bolag).

Matti Vänskä tillträdde som VD den 11 januari.

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.