Matti Vänskä utsedd till ny VD för Exalt

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Matti Vänskä utsedd till ny VD för Exalt

Styrelsen i Exalt AB (publ) har utsett Matti Vänskä till ny VD. Matti tillträder under första kvartalet 2021 och ersätter tillförordnad VD Fredrik Armandt som fortsätter sitt uppdrag som styrelseledamot.

Styrelsen har sedan våren arbetat med rekrytering av ny VD till Exalt. Drygt 150 personer fanns med i urvalsprocessen som genomfördes både genom annonsering och “search”. Stort fokus har legat på att hitta en person med lång branscherfarenhet som kan leda Exalt genom en tillväxtresa och samtidigt behålla den höga kvalité bolaget är känt för idag.

Matti Vänskä har 20 års erfarenhet från datakommunikationsbranschen bl.a. i roller som vice VD, försäljningschef och konsultchef. Han kommer närmast från en ledande roll hos Advania och har innan dess arbetat hos bl.a. IT-Total, Brand-Rex, Caperio och Fiberdata.

Jag är stolt över att nu bli en del av Exalt, en spännande kompetent aktör inom nät, kommunikation och säkerhet som vunnit stort förtroende och har långa relationer med sina kunder. Mitt fokus framöver kommer vara att se till att Exalt fortsätter att utveckla sitt erbjudande inom nät och säkerhet och dra fördel av hela sin konkurrenskraft och de tillväxtfaktorer som kännetecknar marknaden för säkerhet och som speglar den tid vi lever i. Jag ser fram emot att få kliva på bolagets spännande resa och tillsammans med teamet stärka Exalts varumärke, tillväxt och position ytterligare.” säger Matti om Exalt och hans nya uppdrag.

Styrelsen är mycket glada att kunna presentera Matti som ny VD. Mattis långa erfarenhet från ledarskap och försäljning från vår bransch är en utmärkt grund för att leda vår fortsatta satsning. Mattis personliga egenskaper är också en perfekt matchning till våra medarbetare, för att tillsammans med dem, våra kunder och samarbetspartners ta Exalt till nästa nivå. Varmt välkommen Matti till oss i rollen som VD!” säger Karin Steen, styrelseordförande.

Fredrik Armandt som nu lämnar sitt tillförordnade VD-uppdrag: Jag har haft förmånen att leda Exalt under vår rekryteringsprocess och imponeras dagligen av vilken stolthet och kompetens det finns i företaget, något som vi nu ska utveckla under vår resa med Matti vid rodret. Välkommen till Exalt, Matti!”

Matti Vänskä tillträder som VD under första kvartalet 2021.

Denna information är sådan som EXALT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-23 11:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se

 

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.