Ny VD till Exalt AB ( publ )

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Ny VD till Exalt AB ( publ )

Styrelsen i Exalt AB (publ) har utsett Johan Rockström som ny VD.

Johan Rockström har mer än 25 års erfarenhet från IT branschen i roller som VD och Försäljningschef, närmast kommer Johan från rollen som VD för TPO – The Production Office och har innan dess arbetat hos bl.a. Hewlett Packard Enterprise och tidigare som dotterbolags VD inom Kinnevik koncernen.

“Jag ser fram emot att jobba med Exalts fortsatta tillväxtresa, företaget har en stark position på marknaden inom kommunikation och nätverk, har mycket kompetent personal och en stark kundbas.” säger Johan om sitt nya uppdrag.

“Styrelsen är mycket nöjd att kunna presentera Johan Rockström som ny VD. Johans långa erfarenhet från ledarskap och försäljning från branschen är en utmärkt grund för att leda bolaget framåt och påbörja en tillväxtresa som vi lagt en bra grund för nu. Johans styrkor som ledare, marknadserfarenhet, kontaktnät bland kunder och leverantörer matchar rollen som VD för Exalt på ett mycket bra sätt. Johans uppgift är att utveckla bolaget och ta Exalt till nya nivåer. Varmt välkommen Johan till oss i rollen som VD!” säger Christer Ljungberg, styrelseordförande.

Johan Rockström tillträder som VD under första kvartalet 2024.

Vi vill även passa på att tacka Matti Vänskä som varit VD sedan januari 2021 och som på ett föredömligt sätt skapat en grund för tillväxt. Matti Vänskäs sista dag som VD är 31/1 och ledamoten Robert Erlandsson kommer tillträda som tillförordnad VD under tiden fram till Johan Rockströms tillträde.

Denna information är sådan som EXALT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-04.

För mer information, vänligen kontakta:

Ordförande

Christer Ljungberg

+46708110909

Christer.ljungberg@novogon.se