Operatörs & Fastighetsnät – What we do

◼ Inom Operatörs & Fastighetsnät hjälper vi våra kunder med säkra och skalbara kommunikationsnät. Mats och Joakim på bilden är bara några av våra certifierade och säkerhetsklassade tekniker och projektörer.