Styrelseledamot Åsa Holmström har förvärvat aktier i Exalt

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Styrelseledamot Åsa Holmström har förvärvat aktier i Exalt

 

Exalts styrelseledamot Åsa Holmström har den 10 mars förvärvat 250,000 st aktier i bolaget till kursen 0,45 kr.

 

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.