Styrelseledamot Christer Ljungberg har förvärvat aktier i Exalt

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Styrelseledamot Christer Ljungberg har förvärvat aktier i Exalt

Exalts nytillträdde styrelseledamot Christer Ljungberg har idag förvärvat 1 000 000 st aktier i bolaget till kursen 0,52 kr. Transaktionen genomfördes utanför handelsplats och säljare av aktierna är Exalts största aktieägare Johan Stenman (genom bolag).

Christer Ljungberg tillträdde som styrelseledamot den 27 maj 2021.

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.