VD Brev April 2022

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

VD Brev April 2022

Första kvartalet för oss på Exalt är den mest intensiva på flera år. I våra leveranser till operatörsmarknaden kan vi konstatera att behovet av våra tjänster ökar.

I intåget av 5g ser vi en ökningstakt hos operatörer att installera, uppgradera men även ersätta gammal utrustning för att snabbare nå ut på marknaden med nya tjänster. Ungefär hälften av vår omsättning är direkt relaterat mot just denna marknad och det är tydligt att marknaden fått ett uppsving här. Vi har alltid jobbat med kvalitet som ledord och det hjälper oss nu när utbyggnadstakten av näten ökar. Vi ses som en seriös partner med egen personal vilket ger oss konkurrensfördelar.

Våra tre huvudmarknader som vi kommunicerat om tidigare är;

  • Operatörer
  • Fastighetsägare
  • Mindre företag

Vårt affärsområde Säker Kommunikation har haft ett intensivt kvartal med många förfrågningar och leveranser kring trådlösa (WiFi) nät. I och med att personal nu återigen skall utgå och jobba från kontoren ökar kraven på tillgängliga och säkra nät. Användandet av Teams och andra plattformar har under pandemins år ökat och fortsätter så nu även när personalen är tillbaka på kontoren. Här har vi blivit något av experter på så kallade Wifi surveys och att föreslå lösningar som hjälper till med just detta. Här har vi ett tydligare behov av kort- och långsiktiga konsultinsatser som bidrog till omsättningen i slutet av 2021. Det medför även ökat antal nya kundrelationer som vi hoppas bildar en bra bas för vår affär i framtiden.

I samband med att vi ökar takten ser vi också att en av våra största utmaningar är att attrahera personal och fylla på med fler medarbetare. Detta kan vara ett hinder mot fortsatt tillväxt och konkurrensen är tuff inom specialistkompetenser som nätverkstekniker eller säkerhetstekniker, där vårt behov är som störst. Vi söker flera medarbetare såsom, fibertekniker, nätverkstekniker, säkerhetsspecialist och säljare. Vi skall under Q2 också rekrytera en ekonomiansvarig som kan hjälpa oss i vår fortsatta expansion.

Vi fortsätter implementera vår affärsmodell inom Proptech och där har vi vunnit affärer kring just förvaltning av infrastruktur i nya eller befintliga fastigheter. Vår breda kompetens inom nätbyggnad, både passiva kontorsnät och aktiva nät innefattande säkerhetsnivåer med brandväggar med helt egen kompetens, passar oss och vår målgrupp perfekt.

Nästa VD brev i slutet av juni

Vänliga hälsningar

Matti Vänskä, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vänskä, VD
matti.vanska@exalt.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.