Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har genomfört namnändring till Exalt AB (publ)

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har genomfört namnändring till Exalt AB (publ)

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämma den 15 juni 2017 gällande ändring av bolagets firmanamn till Exalt AB (publ) med kompletterande beslut på extra bolagsstämma den 12 december 2017 gällande ändring i bolagsordningen för att möjliggöra firmaändringen, har Bolagsverket den 13 december 2017 registrerat Exalt AB (publ) som ny firma för bolaget.

Nytt kortnamn hos Aktietorget blir EXALT. ISIN-kod berörs inte av ändringen.

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med den 20 december 2017. Övriga ändringar relaterade till namnbytet kommer genomföras så snart som möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Beng-Åke Älgevik, styrelseordförande

bengt@algevik.com
070-873 18 38

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA, under ändring till EXALT).

Se vidare www.xtranet.se och www.exalt.se.