Exalt, ett bolag i epicentrum för säker infrastruktur

Press Placeholder

<br /> ViewReleaseInStandardHtml<br />

Exalt, ett bolag i epicentrum för säker infrastruktur

Välkommen till mitt första VD-brev!

Först av allt vill jag tacka alla er som gett oss ert förtroende genom att ha investerat i vårt bolag! Jag är stolt över att få leda Exalt i en ständigt framåtsträvande bransch. Att vi dessutom har sunda finanser och en stabil kundbas sedan 2005 som vi växer med samt fokus på framtida tillväxt gör saken än bättre.

För att öka tydligheten kring Exalt som bolag kommer jag och mina fantastiska medarbetare på Exalt arbeta intensivt med att bli bättre på att kommunicera vår position, vår verksamhet och vårt erbjudande till kunder, aktieägare och investerarmarknaden för att tydliggöra värdet på bolaget.

Som vi har kommunicerat tidigare, så arbetar vi efter vår affärsplan och vägen till våra mål har börjat byggas. En viktig del i vår plan är att;

  • Stärka vår sälj- och marknadssida. Som tidigare kommunicerat har vi börjat med att anställa Jerry Månsson som försäljningschef, för att bygga upp en stark försäljningsavdelning. Vi kommer inom kort kunna presentera fler nya ansikten till vår säljavdelning.
     
  • Utökat produktutbud. Säkerheten och tillgängligheten i våra kunders nät är A och O. Därför har vi stärkt vårt erbjudande med tillverkare som Fortinet och Arista. För att komplettera portföljen ytterligare, kommer under hösten ytterligare leverantörsavtal att skrivas.
     
  • Utökat tjänsteutbud. Attacker, intrång, phishingattacker m.m. hör idag till dagliga händelser i vår värld. Det är svårt för företag att hantera alla utifrån kommande hot. Här pågår ett arbete med att paketera nya managerade säkerhetstjänster ”Security On Demand”. I stora drag innebär det att företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet och låta Exalts SNOC (Secure Network Operation Center) ta hand om hoten.

Omvärlden

Vi har under drygt ett halvår levt med en världsomfattande pandemi som påverkar vår omgivning. Vi har lyckligtvis inte drabbats internt, men vi ser vår omvärld drabbas; kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Vi har samtidigt lärt oss att arbeta under andra förutsättningar, med ökat behov av säkerhet när anställda till stor del arbetar hemifrån, samt ökat behov av hastighet och tillgänglighet i bredbandsnäten. Det här är EXAKT det vi på Exalt älskar att tillgodose våra kunder med.

Vägen framåt

Exalts ledning, styrelse och jag ser fortsatt positivt på framtiden. Våra kunder och samarbetspartners sänder tydliga signaler om att de tjänster och produkter vi säljer är uppskattade och motsvarar de höga förväntningar som ställs. Det är också därför som vi just nu utökar vår personalstyrka.

https://www.exalt.se/b2b-saljare
https://www.exalt.se/natverks-och-sakerhetstekniker
https://www.exalt.se/vd

Slutligen vill jag återigen tacka våra tålmodiga aktieägare vilka visat bolaget stort förtroende och förhoppningsvis kommer att kunna se en positiv trend framöver. Vi fortsätter att arbeta enligt plan och hoppas ni vill fortsätta resan med oss framåt!

Vänliga hälsningar
Fredrik Armandt
VD

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.